કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?

કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?

કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?
કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?

Hello

Ag trick readers welcome to our website blog agtrick.xyz .An our blog you can get latest news update,flipkart quiz amazon quiz,daily quiz, current affairs today and many more updates

કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?

Upcoming Giveaway Rs.25 Cash back on Mobikwik Recharge and Bill Payment

Join Quickly on Telegram Channel
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL – Click Here
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL – Click Here

Follow Us On Google News – Click Here 

Q1#. કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?


(A) ઉત્તર પ્રદેશ


(B) મણિપુર


(C) દિલ્હી


Answer : દિલ્હી

Also Read : KBC 2022 Registration Full Process, Questions, Date and Venue

Explain : કયા રાજ્યએ પહેલી વખત 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં મતદાતાઓ સાથે ચૂંટણી કરાવી ?

Correct answer is દિલ્હી
Also Read : Which Indian state has formed 13 new districts in 2022?

Also Read : यूक्रेन पर रूस कौन से हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जो हवा से ऑक्सीजन सोख लेता है?

Also Read : According to the Mahabharata, what was the name of Draupadi’s father, King Drupada’s kingdom?

Also Read : Who is the only woman to have served as Governor of Maharashtra ?

Also Read : इनमें से जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है?

Also Read : भारत का संविधान कितने भागों में विभक्त है?

Also Read : इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है?

Also Read :  वर्ष 2008 में बना राजस्थान का 33वां जिला कौन से संभाग में है ?

Also Read : राजस्थान का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है?

Also Read : संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?

Leave a Comment