દિવ્યભાસ્કર ક્વિઝ આવો આપણાં ભારતને ઓળખીયે જવાબ આપો આજે 6 August 2022

દિવ્યભાસ્કર ક્વિઝ આવો આપણાં ભારતને ઓળખીયે જવાબ આપો આજે ( 6 August 2022 ) : Divyabhaskar Aao Jane Apna Bharat Quiz Answers : For 6 August 2022. Dainik Bhaskar Quiz Answers 6 August 2022, dainik bhaskar quiz answers today, dainik bhaskar quiz app, dainik bhaskar quiz link , EE bhaskar quiz aao jane apna bharat quiz answers today, दैनिक भास्कर आओ जाने अपना भारत क्विज 2022 , aao jane apna bharat quiz E, aao jane apna bharat quiz, aao jane apna bharat quiz link , dainik bhaskar quiz aao jane apna bharat quiz 6 answers today. Play ” Dainik Bhaskar Quiz 6 “for aao jane apna bharat and stand a chance to win cash prizes. So play ” दैनिक भास्कर क्विज़ 6 

aao jane apna bharat quiz,dainik bhaskar quiz 6 , 6th August 2022
Dainik Bhaskar Aao Jane Apna Bharat Quiz 

Also Read : Amazon Daily Quiz Answers Today 6 August 2022 Win ₹1000 Pay Balance

Also Read : Amazon Daily Quiz Answers Today 3rd August 2022 | Win Prizes Worth ₹2000 ( Daily Quiz Time )

Also Read Amazon Funzone Stars Daily Quiz Answers Today 6 August 2022 Win 5 Star Redeem as Pay Balance

Hello,

Ag trick readers welcome to our website blog agtrick.xyz .An our blog you can get latest news update,flipkart quiz amazon Quiz,daily quiz, crypto quiz answers today, current affairs today and many more updates. Today we will says about dainik bhaskar quiz ,That quiz also known as Dainik Bhaskar Aao Jane Apna Bharat Quiz , That Quiz will available on Dainik Bhaskar quiz link, This quiz contest will starts everyday at 6:00am. here we provide all details about how to participate dainik bhaskar quiz 6 answers today ,how to play this contest through quiz link.  So be ready for next quiz contest .


Upcoming Giveaway Rs.25 Cash back on Mobikwik Recharge and Bill Payment

Join Quickly on Telegram Channel
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL – Click Here
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL – Click Here

Follow Us On Google News – Click Here 

Also Read. : – Amazon Daily Quiz Answers Today 2 August 2022 Win Exciting Prizes 


Dainik Bhaskar Quiz Answers Today


How to Play Dainik Bhaskar Quiz 6 ?

  • First of all give a missed call on 9190000072
  • After Miss call you will receive a confirmation message from dainik bhaskar news paper
  • That message you can get 3 links for playing of contest. Such as Marathi,Hindi and Gujarati language.
  • Click on that link as your choice . That link you can find a google form , that form fill your mobile number,name,gender and gave these answers correctly 
  • If you are lucky you will get cash prize
  • Here we provides dainik bhaskar online quiz link

Hindi Language –  Click Here

Gujarati Language –  Click Here
Marathi Language – Click Here

Dainik%20Bhaskar%20Aao%20Jane%20Apna%20Bharat%20Quiz%20Answers

DivyaBhaskar Quiz 6 Question ( 6th August 2022 ) 

Direct link :- Click Here 


DivyaBhaskar Aao Jane Apna Bharat Quiz Answers Today

दैनिक भास्कर आओ जाने अपना भारत Quiz 6

Dainik Bhaskar Aao Jane Apna Bharat Quiz Answers 6 August 2022 :- Refresh here

1. ભારતે તેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ કયા વર્ષમાં રમી હતી? 


(A) 1930


(B) 1947


(C) 1933


Answer : 1933


2. રાણી લક્ષ્મીબાઇ કેટલા વર્ષે વીરગતિ પામ્યાં હતાં? 


(A) 35


(B) 17


(C) 29


Answer : 29


3. સિવિલ સેવા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ક્યારે લાગુ થઇ? 


(A) 1927


(B) 1922


(C) 1858


Answer : 1922


Conclusion 

I hope this information will help you for playing dainik bhaskar quiz competition. So daily visit our website and support us for fast updates

Image source : Dainik Bhaskar App

Leave a Comment